Multilateral project transfer of innovation

Learn_progrMultilateral project transfer of innovation prEN 9606-1, TECEWELD Leonardo da Vinci:
Projekt vznikl s finanční podporou grantu Celoživotního vzdělávání EU. Naše firma se tohoto zajímavého projektu také zúčastnila.Cílem projektu bylo:
  • zpracovat novou metodiku zkoušení a certifikace svářečů podle normy prEN ISO 9606-1 a její implementácii do procesu zkoušení a certifikace
  • svařování je proces, kde se neustále vyvíjejí a zdokonalují technologie a podmínky svařování. Tyto trendy a požadavky mohou splnit jenom svářeči s vysokou kvalifikací
Na multilaterálním projektu spolupracovali 4 partneři z 3 členských krajin EU:
  1. Česká republika - EWE - Ing. Josef Machovčák
  2. Slovenská republika – VUD Žilina,a.s.,
  3. Slovenská republika - Prvá Zváračská, a.s. Bratislava,
  4. Slovinsko- Institut za Varilstvo, Ljubljana,.

VUD-partnerstvo_a_jeho_aktivityVUD-Predstavenie_projektuVUD-_PartnerstvoVUD-_Teceweld_vystupy