Služby: svařování, dozor a kurzy, řízení jakosti a audity

Dovolujeme si Vás oslovit touto formou a učinit Vaši firmě nabídku spolupráce v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace, svařování, poradenství, interní audit, zavádění systémů jakosti ve svařování, pro kvalifikaci výrobce a pro klasifikaci svařovaných ocelových stavebních dílů a zaměstnávání svářečů.

Firma, která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák.č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů " o technických požadavcích na výrobky" a dle nařízení vlády musí splňovat kvalifikovaný svářečský a výrobní personál. Naše firma Vám nabízí ke spolupráci tyto služby:

Sváření Systémy řízení jakosti
Audity

Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

 

Svářečský dozor - Evropský svářecí inženýr (EWE/IWE) podle normy EN ISO 14731

 • normy EN ISO 3834 - požadavky na jakost při svařování
 • normy DIN EN 18800 - kvalifikace výrobce pro výrobu svařovaných ocelových konstrukcí
 • normy EN ISO 1090 - provádění ocelových konstrukcí
 • normy EN 15085 - svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí
 • předpis ČD V 95/5

Výrobce musí mít k dispozici vhodné pracovníky svářečského dozoru. Ty osoby, které mají odpovědnost za opatření k zajištění kvality, musí mít tak velkou pravomoc, aby mohly zařídit všechna nutná opatření. Úkoly a odpovědnost těchto osob musí být jasně stanoveny.

 
 

Stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů, evidenci všech svářečů firmy, školení a přezkušování svářečů, svářečských operátorů i zaškolených pracovníků, udržovat svářečům doklady v aktuálně platném stavu - na základě pověření CWS ANB ve smyslu ČSN 050705

 • Vést zaškolovací svářečské kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 050705 a TP A 124 CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise.
 • Vést svářečské kurzy dle podmínek TP A 125/Z1 ve svářečské škole schválené dle TP A 121/R1
 • Doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ( ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 050650 apod.) ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034.
 • Provádět svářečské zkoušky podle norem DIN EN 287-1 ( DIN 18800).
 • Provedení svářečských zkoušek podle EN ISO 9606 (DIN 18800).
 • Zkušební komisař pro zkoušky svářečů dle EN 287-1, EN ISO 9602-2, EN 1418, STN 050710, STN 050705- pověření Výzkumný ústav dopravní, a.s. ŽILINA.

  Pověření zkušebního komisaře - VUD Žilina (AD 2000 Merkblatt HP 3 a STN 050710)
   
   

  Svářečské kurzy a školení

  Svářečské kurzy jsou určeny pracovníkům Vaši firmy, kteří jsou zapojení do systému jakosti a jakosti výrobků. Školení je realizováno v prostorách Vaši firmy. Účastníkům školení bude vydáno Osvědčení o daném svářečském školení.

   
   

  Příprava a zajištění technologických postupů svařování pWPS, WPQR a WPS.

  • Svářečské práce musí být prováděné podle specifikace postupu svařování. Návrh a provedení svarového spoje jsou často kritickým místem pro únosnost, stabilitu a životnost konstrukce. Normy pro zabezpečení jakosti ve svařování proto požadují, aby bylo svařování jako zvláštní proces prováděno podle písemných instrukcí.
   
   

  Inženýrská, technologická a posuzovatelská činnost

  • Poskytujeme inženýrskou, technologickou a posuzovatelskou činnost v oblasti technologie svařování. Naše služby využijete hlavně při nestandardních speciálních případech.
  • Dále poskytujeme poradenství i v oblastech pájení, svařitelnosti materiálů, žárových nástřiků, provádění auditů, kontroly bezpečnosti a ekologie svářečských provozů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Odbornou poradenskou službu při zavádění systému řízení jakosti

   
   

  Posouzení svářečských pracovišť

  Provádíme nestranná posuzování svářečských pracovišť. Svářečské pracoviště musí splňovat zásady týkající se těchto oblastí:

  • Bezpečnost
  • Hygiena
  • Požární ochrana při svařování
   
   

  Kontrola a určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí

  • Určování stupňů jakosti svarových spojů oceli probíhá dle ČSN EN ISO 5817.

   
   

  Provádění interních auditů

  • EN ISO 3834, EN 15085, EN ISO 1090, DIN EN 18800-7.
  • Tyto audity doporučujeme provádět obvykle před certifikačním nebo recertifikačním auditem. Na základě smluvního vztahu provádíme interní audity a zajišťujeme tak odbornost a nezávislost provedeného auditu v případě, že firma volí cestu externího zajišťování interních auditů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

  Audity systémů jakosti u Vašich dodavatelů

  • Audity ověřování systému jakosti a jakosti výrobků dodavatelů podle požadavků odběratele. Na základě Vašeho požadavku na provedení auditů u Vašich dodavatelů, provedeme nezávislý, nestranný a objektivní audit, který odhalí stav kvality produkce Vašich dodavatelů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Audity ověřování systému jakosti

  • Audity ověřování systému jakosti a jakosti výrobků dodavatelů podle požadavků odběratele. Na základě Vašeho požadavku na provedení auditů u Vašich dodavatelů, provedeme nezávislý, nestranný a objektivní audit, který odhalí stav kvality produkce Vašich dodavatelů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Zaměstnávání svářečů a zajišťování svářečských prací

  Nabízíme možnosti zaměstnávání svářečů a zjišťování svářečských prací.
   
   

  Svářecí normy, postupy a pověření

  Kód normyNázev normy
  ČSN EN ISO 9606-1
  (ČSN EN 287-1)
  Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
  ČSN 050705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
  EN ISO 14 732 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
  EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů - Tavné svařování, hliník a jeho slitiny.
  EN ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti
  Předpis ČD V 95/5 Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel
  TP A 124 CWS ANB Tech. pravidlo - Zaškolení pracovníků podle ČSN 05 0705
  TP A 125/Z1 Tech. pravidlo - Kurzy pro svářeče kovů ve svářečských školách
  TP A 121/R1 Tech. pravidlo - Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB
  pro svářeče kovů
  TP A 034 Tech. pravidlo - Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských dělníků
  z bezpečnostních ustanovení
  ČSN 050601 Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.
  Provoz
  ČSN 050610 Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů
  ČSN 050630 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů
  ČSN 050650 Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů
  DIN 18800 Oprávnění na výrobu ocelových konstrukcí
  EN ISO 14 732 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
  EN ISO 3834-1-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
  EN 15085-1-5 Výroba svařovaných železných kolejových vozidel.
  EN ISO 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
  ČSN EN 1011-1-8
  Doporučení pro svařování kovových materiálů
  pWPS Předběžná specifikace postupu svařování
  WPQR Záznam o kvalifikaci postupu svařování
  WPS
  Specifikace postupu Svařování
  ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
  ČSN EN ISO 17637 Vizuální kontrola tavných svárů

   
   
   

  Kontaktujte nás

  V případě Vašeho zájmu o bližší informace nebo o spolupráci nás kontaktujte za účelem osobního setkání a konzultace s možnosti zpracování nezávazné vstupní analýzy.

  Telefon: +420 724 239 006
  Mail: info@m-ewe.eu
  Osobně: Heřmanov 84, okr. Žďár nad Sázavou (mapa)

  Podejte poptávku:

  poptávka