Kvalifikační předpoklady

Pověření:
Svářečský technik
Osvědčení: Kurz
svářečských inženýrů - WE
European Welding Engineer
SVV-povereni-do-10-2018 22_Osv-svarecskyk-inzenyr_-WE 21_Cert_CZ00030
Pověření:
Zkušební komisař
Certifikát auditora Osvědčení: Provádění ocelových konstrukcí dle EN 1090 - problematika svařováníPoverenie-zkuobneho-komisara-2014-VUD 31_LL-C-upr Osveden_EN_1090
Osvědčení: Žárové nástřiky a renovace Osvědčení:
Svařování konstrukcí
Osvědčení: Bezpečnost, hygiena a požární ochrana při svařování
09_Osv_zarove_nastriky 13_Osv_konstrukce 08_Osv-bezp__hyg_pozar
Osvědčení: Svařování hliníku a jeho slitin, doporučení dle EN 1011-4, zkoušky postupu svařování dle nové normy EN ISO 15 614-2 Osvědčení: Přechod od národních norem k jednotné normě EN 1090 pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí Osvědčení: GSI mbH - Prověřování odborné způsobilosti výrobců ocelových konstrukcí a kolejových vozidel podle norem DIN, přechod na evropské normy
12_Osv_svar-AL 07_Osvedceni 15_Osv_GSI_mbH
Osvědčení: Export svařovaných ocelových konstrukcí - nová norma
DIN 18 800, díl 7
Osvědčení: Zavádění požadavků řady norem EN 1090 u výrobců ocelových a hliníkových konstrukcí Osvědčení: Příprava postupů svařování dle nově zaváděných ČSN EN ISO 15607 a souvisejících norem
16_Osv_Export_ocel_konstr 30_osvedceniTUV 18_Osv_EN_ISO_15607
Osvědčení: Příprava firem pro získání (obnovení) osvědčení o kvalifikaci výrobce podle normy DIN 18800 a osvědčení podle normy DIN 6700 Osvědčení: Příprava technické dokumentace pro svařování z pohledu kontruktérů, technologů a pracovníků technické kontroly podle požadavků nových evropských a ISO norem
Osvědčení: Požadavky na činnost svářečského dozoru z pohledu legislativních ustanovení, technických norem a předpisů s ohledem na výrobní třídy prováděných svařovaných konstrukcí a jejich dílů, přechod z EN 729 na normu EN ISO 3834
19_Osv_DIN_18800_a_DIN_6700 11_Osv_tech_dok_EN_a_ISO_norem 17_Osv_EN_ISO_3834
Osvědčení: Technické a právní požadavky na svařování v ČR a EU a výstava svařovací a příbuzné techniky

Certifikát Visual VT 2


10_Osv_Tech_prav_pozadavkyCR_a_EU Certifikat_Visual_VT_2

Kontaktujte nás

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nebo o spolupráci nás kontaktujte za účelem osobního setkání a konzultace s možnosti zpracování nezávazné vstupní analýzy.

Telefon: +420 724 239 006
Mail: info@m-ewe.eu
Osobně: Heřmanov 84, okr. Žďár nad Sázavou (mapa)

Podejte poptávku:

poptávka