Služby: svařování, dozor a kurzy, řízení jakosti a audity

Dovolujeme si Vás oslovit touto formou a učinit Vaši firmě nabídku spolupráce v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace, svařování, poradenství, interní audit, zavádění systémů jakosti ve svařování, pro kvalifikaci výrobce a pro klasifikaci svařovaných ocelových stavebních dílů a zaměstnávání svářečů.

Firma, která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák.č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů " o technických požadavcích na výrobky" a dle nařízení vlády musí splňovat kvalifikovaný svářečský a výrobní personál. Naše firma Vám nabízí ke spolupráci tyto služby:

Sváření Systémy řízení jakosti
Audity

Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

 

Svářečský dozor - Evropský svářecí inženýr (EWE/IWE) podle normy EN ISO 14731

There are no translations available.
 
 

Stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů, evidenci všech svářečů firmy, školení a přezkušování svářečů, svářečských operátorů i zaškolených pracovníků, udržovat svářečům doklady v aktuálně platném stavu - na základě pověření CWS ANB ve smyslu ČSN 050705

There are no translations available.
 
 

Svářečské kurzy a školení

There are no translations available.
 
 

Příprava a zajištění technologických postupů svařování pWPS, WPQR a WPS.

There are no translations available.
 
 

Inženýrská, technologická a posuzovatelská činnost

There are no translations available.
 
 

Odbornou poradenskou službu při zavádění systému řízení jakosti

There are no translations available.
 
 

Posouzení svářečských pracovišť

There are no translations available.
 
 

Kontrola a určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí

There are no translations available.
 
 

Provádění interních auditů

There are no translations available.
 
 

Audity ověřování systému jakosti

There are no translations available.
 
 

Zaměstnávání svářečů a zajišťování svářečských prací

There are no translations available.
 
 

Svářecí normy, postupy a pověření

There are no translations available.
 
 
 

Kontaktujte nás

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nebo o spolupráci nás kontaktujte za účelem osobního setkání a konzultace s možnosti zpracování nezávazné vstupní analýzy.

Telefon: +420 724 239 006
Mail: info@m-ewe.eu
Osobně: Heřmanov 84, okr. Žďár nad Sázavou (mapa)

Podejte poptávku:

poptávka